COACHING & WORKSHOPS

Ontwikkeling van groepen & teams

De huidige ontwikkeling vragen veel van teams: meer gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, flexibeler handelen, beter communiceren, durven experimenteren. En uiteraard de resultaten leveren die nodig zijn. Dat is nogal wat!

Samen met mijn collega, Lisette Thun, begeleid ik teamontwikkeling vanuit Liminal Coaching & Training.

Lisette richt zich op teamcoaching, ik op workshops en training. Vanuit onze gezamenlijke expertise vullen wij elkaar aan om het team en de organisatie goed te kunnen ondersteunen.

Workshops op maat

Ik bied als coach & trainer een werkplaats voor leiders, professionals en teams die ervaringsgericht willen leren. Hierbij staan vier aspecten centraal: begrijpen door kennisdeling, het opdoen van inzichten, oefenen door te doen en de vertaalslag maken naar de praktijk. De workshops kenmerken zich door diepgang, omdat wij zowel onze train- als coachvaardigheden meebrengen en ons richten op duurzame leer- en veranderprocessen. 

Vragen waarbij ik teams kan helpen

  • Ontwikkelen van (communicatie)vaardigheden
  • Gebruik maken van alle talenten en diversiteit in het team
  • Het opstarten van een nieuw team
  • Helder krijgen van het bestaansrecht, doelen & strategie van het team
PRETTIGER SAMENWERKEN

Wat levert teamontwikkeling op?

Door gezamenlijk als team te ontwikkelen creëer je meer verbondenheid, betere communicatie en meer werkplezier.

Dit leidt tot meer vertrouwen, een essentiële factor voor het goed functioneren van teams. Teamleden leren elkaar beter kennen, durven problemen sneller bespreekbaar te maken en maken een professionaliseringslag.

Door te werken aan de teamcultuur in de onderstroom en praktische zaken in de bovenstroom leert het team zelfredzaam te worden.

Marianne Brug van Liminal Consult, leiderschap en loopbaan coaching
LEREN DOOR TE DELEN

Intervisie

Intervisie is een co-creatieve wijze van leren: van ‘peers’ zoals teamgenoten, collega’s uit dezelfde functiegroep en functiegenoten uit andere organisaties. Kenmerken van intervisie zijn onder andere het horizontale perspectief, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, autonomie en reflecterend.

Intervisiebegeleiding biedt een (nieuwe) intervisiegroep een goede start om de diverse werkvormen eigen te maken, te oefenen in zelfsturend zijn en een verdieping aan te brengen in het resultaat. Ook draagt begeleiding bij aan versnelde groepsvorming en het ontwikkelen van vertrouwen.

Wil jij ook het beste uit jouw team halen?